TILLBAKA

Terms & conditions

Senast uppdaterat 2017-04-15

Följande allmänna villkor, inklusive Bilaga 1 (Personuppgiftspolicy), gäller vid försäljning av produkter (se nedan ”Produkter”) av My Wedding Solution Sweden AB, orgnummer 556999-0095, om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive konsument (brudpar eller bröllopsgäst) och My Wedding Solution Sweden AB. Du kan läsa mer om dina rättigheter som konsument hos Konsumentverket.se. My Wedding Solution Sweden AB tillhandahåller tjänster och lösningar för brudpar, bröllopsgäster och bröllopspresenter på den svenska, norska och danska marknaden.

Produkter
Produkterna som säljs på My Wedding Solution Sweden ABs hemsida är inte fysiska produkter utan symboliska presenter skapade av brudparet. De symboliska presenterna baseras på brudparets tänkta bröllopsresa och i samband med köp överförs köpesumman direkt till brudparets bankkonto via vår betalningsleverantören Stripe - en av världens ledande betaltjänster online.

Köp
Köp av presenter sker via My Wedding Solution Sweden ABs hemsida. My Wedding Solution Sweden AB säljer inga fysiska produkter utan symboliska presenter skapade av brudparet. Detta betyder att My Wedding Solution Sweden AB enbart är en förmedlare mellan kund och konsument (brudpar och bröllopsgäst). Så snart en betalning är genomförd överförs dessa pengar direkt till kundens bankkonto via vår samarbetspartner Stripe. För att kunna täcka avgifter för korttranskationer samt övriga kostnader tar My Wedding Solution Sweden AB ut en adminstrativ avgift från kunden vilket dras i samband med att presentsumman överförs till kundens bankkonto. My Wedding Solution Sweden AB ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

Kortbetalning med Stripe
My Wedding Solution Sweden samarbetar med Stripe, en av världens ledande leverantörer av betaltjänster via Internet, och accepterar betalningar med VISA, MasterCard och American Express. Stripe garanterar en snabb och säker betalningsom sker över en säker och krypterad anslutning, en så kallad SSL-säkrad anslutning.

Betalningssäkerhet
My Wedding Solution Sweden AB garanterar att det betalningsmedel som anges ovan är en säker betalningsmetod. Stripe är certifierad enligt kortindustrins nya skärpta säkerhetskrav PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) för att säkerställa säkerheten för konsumenter när de betalar med VISA och MasterCardkort. Detta innebär att vid betalning med kort skickas konsumenten vidare till en säker sida med SSL-certifikat hos Stripe, där konsumenten tryggt kan fylla i sina kortuppgifter och betala för de köp som konsumenten gör hos My Wedding Solution Sweden AB. My Wedding Solution Sweden AB hanterar aldrig konsumentens kortuppgifter eller genomför betalningen per se.

Säkerhet och sekretess
Brudpar
Som brudpar kan man känna sig trygg med att öppna ett konto hos My Wedding Solution Sweden AB. Vi arbetar med en av de ledande leverentörerna av betalsystem för näthandel och behandlar alla personuppgifter konfidentiellt. Detta innebär att pengarna brudparet får för sina presenter överförs direkt till deras konto från vår samarbetspartner Stripe. Det innebär också att My Wedding Solution Sweden AB inte lämnar ut några personuppgifter till någon tredje part.
Bröllopsgäst
Som bröllopsgäst kan man tryggt handla presenter hos My Wedding Solution Sweden AB. Vår samarbetspartner Stripe är en av världens ledande leverantörer av betaltjänster via Internet. Stripe är certifierad enligt kortindustrins nya skärpta säkerhetskrav PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) för att säkerställa säkerheten för konsumenter när de betalar med VISA och MasterCardkort. All hantering av konsumentens uppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå, med hjälp av ett SSL-certifikat utfärdat av Geo Trust Inc. I och med köp av presenter godkänner konsumenten de allmänna villkoren som vår samarbetspartner Stripe tillhandahåller. Läs mer om dessa villkor här och här.(https://stripe.com/se/legal https://stripe.com/se/connect-account/legal) Konsumenten samtycker också i och med sitt köp My Wedding Solution Sweden ABs personuppgiftspolicy enligt Bilaga 1

My Wedding Solution Sweden AB dokumenterar även viss kommunikation som My Wedding Solution Sweden AB har med brudparet och deras bröllopsgäster via telefon eller e-post, för att kunna tillhandahålla den service som konsumenterna (brudparet och bröllopsgästerna) har rätt att förvänta sig. My Wedding Solution Sweden AB kommer inte att lämna ut någons personuppgifter till tredje part, såvida inte detta krävs i samband med bröllopsgästens köp, tvingande regler eller domstolsorder. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har konsumenterna rätt att få den information som My Wedding Solution Sweden AB har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan konsumenterna begära att informationen skall rättas eller tas bort. I samband med brudparets registrering samt bröllopsgästens köp godkänner dessa att My Wedding Solution Sweden AB lagrar och använder deras uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot dem.

Leveransvillkor
Eftersom presenterna som säljs på My Wedding Solution Sweden ABs hemsida inte är några fysiska produkter som behöver levereras hem till konsumenten anses leverans vara genomförd så snart konsumenten (gästen) fått en bekräftelse via e-post att köp och betalning har slutförts.

Lägsta ordervärde
Lägsta ordervärde är 50 kr.

Ångerrätt
My Wedding Solution Sweden AB är en förmedlare mellan kund och konsument (brudpar och bröllopsgäst) och säljer inga fysiska produkter. De symboliska presenterna (pengarna) som köps av bröllopsgästen överförs direkt till brudparets konto via vår samarbetspartner Stripe. Konsumenten har 7 dagar på sig att ångra sitt köp genom att vända sig till kunden (brudparet), vilka kan göra en så kallad 'refund' via Stripe.

Garanti och reklamationsrätt
Som kund och konsument omfattas du alltid av de rättigheter som konsumentköplagen ger dig. Utöver detta erbjuder My Wedding Solution Sweden AB inga fler garantier. Detta eftersom produkterna (presenterna) som konsumenten köper endast är symboliska och kan därför inte gå sönder, bli gamla, försenade, komma bort eller vara felaktiga i utformandet.

Tvister och lagval
Vid eventuell tvist följer My Wedding Solution Sweden AB Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvister med anledning av dessa allmänna villkor mellan My Wedding Solution Sweden AB och en kund som inte är konsument skall prövas vid Stockholms tingsrätt som första och enda instans. Vid frågor eller funderingar om My Wedding Solution Sweden ABs allmänna villkor kontakta vår kundtjänst på info@myweddingsolution.com

Force Majeur
Händelse utanför My Wedding Solution Sweden ABs kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att My Wedding Solution Sweden AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt
My Wedding Solution Sweden AB förbehåller sig rätten till ändring av all information utan föregående avisering.

Support
Vi har som mål att besvara samtliga ärenden inom 24 timmar. Vår kundtjänst har inte öppet under lördag och söndag eller allmänna helgdagar.

Företagsinformation
Företagsnamn: My Wedding Solution Sweden AB
Postadress: Gamla Sörredsvägen 119 413 07 Göteborg
Org.nr: 556999-0095
Contact: info@myweddingsolution.com
TILLBAKA